Hva er det Inhotel egentlig gjør?

Ja, vi selger fjernresepsjonstjenester og deriblant videoresepsjonstjenester, men hva betyr det i praksis? Til tross for at vi er et gründerselskap med snart 1,5 års erfaring har vi mer enn syv års erfaring med fra hotelldrift og vet at ingen kunder er like. Her er noen eksempler på løsninger vi leverer:
  • Inhotel overtar all resepsjonsdrift. Ditt overnattingssted stiller med bakvakt som kan ha andre arbeidsoppgaver, men som må tre til hvis det må gjennomføres fysiske oppgaver. Det kan være en serveringsmedarbeider, vaktmester eller tilkallingsvakt, f.eks Securitas. Vår erfaring er at fysiske bakvakter i liten grad benyttes når vi først har gått gjennom sentrale rutiner ved driften. Fungerer fjernkontrollen på rommet trenger man ikke en resepsjonist til å redde situasjonen, for å ta ett eksempel.
  • Du drifter overnattingsstedet som før, og kan gir egne ansatte mulighet til å utføre resepsjonsoppgaver fra videoskjerm. Inhotel sørger for installasjon av hardware og software, , og kan i tillegg stille med våre vikarresepsjonister ved behov.
  • Du bruker egne resepsjonister på dagtid, leier Inhotel på kveld og i helger. Fordelene er åpenbare: Å redusere turnover.  Det er mer populært å jobbe dagtid enn kveld og helger.
  • Hjelp til å sette opp self check-in-systemer. Inhotel har kunnskap og erfaring med  ulike self check-in-systemer. Vi snakker om behov og budsjett og tar prosjektlederrollen for å få systemet på plass. Self check-in-systemer kan kombineres med telefonvakt, videovakt eller tilstedeværende bakvakt.