Slik blir du kunde

Vi avholder et halvdagsmøte der vi går gjennom hva vi må kunne om din bedrift. En viktg del av møtet er å se på hvordan fysiske oppgaver, som tidligere ble utført av resepsjonister, kan utføres av andre ansatte, digitaliseres eller rasjonaliseres bort. I ettertid bruker vi mye tid på å lage informasjonslister og digitale tester, for å utdanne våre ansatte. Inhotel lager også videoer av stedene de skal arbeide for til internbruk. I tillegg kommer resepsjonistene som skal jobbe med din bedrift på besøk, for å danne seg egne inntrykk og lære mer.

Onboarding

For at våre resepsjonister skal gjøre en god jobb må vi vite så mye som mulig om bedriften din. Til dette formålet har vi laget “intervjuskjemaer”, som vi gjennomgår på forhånd – muntlig eller skriftlig. Denne prosessen fordi den tvinger frem svar som ikke en gang alle i din organisasjon er kjent med.

Pilotfasen analyseres

Rondane Høyfjellshotell har videoresepsjonserfaring siden august 2021, likevel er hvert overnattingssted unikt. Vi ser spesielt på ratioen antall gjester/henvendelser og når på dagen henvendelsene kommer.

Det viktigste er dog å lyte til erfaringer fra gjester og ansatte.

Vi bestemmer oss for fremtidig driftsform

Basert på behov setter vi opp en fjernresepsjon som passer det enkelte hotell eller næringsbygg. Har du behov for resepsjonstjenester 24/7? Bare i perioder av dagen? Skuldersesong? Eller bare ved sykdom? Vi kan starte forsiktig og så skalere opp, eller gå hundre prosent ut med en gang.

Hvordan kan ditt overnattingssted styrke vertskapsrollen?
Bortfall av fysiske resepsjonister er en god anledning til å styrke vertskapsrollen. Når kostnadene til resepsjon går ned, blir det kanskje rom for å ansette en gjestekontakt som serverer gratis kaffe på bestemte tidspunkter av dagen og fortelle gamle skrøner? Eller kanskje kan dere ansette en sommelier, som går fra bord til bord til lunsj og middag, anbefaler drikke og forteller om maten og hotellet? Mulighetene er mange. Videoresepsjon er en anledning til å styrke båndet mellom hotellet og dets gjester.